NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 848-1 (496123)

Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem - Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2007

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 848-1
: 496123
: 78759
: NEPLATNÁ
: 1.9.2007
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN