NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 845-2 (722710)

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2003

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: ČSN EN 845-2
: 722710
: 67789
: NEPLATNÁ
: 1.7.2003
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN