NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 82079-1 (013782)

Zhotovování návodů k použití - Strukturování, obsah a prezentace - Část 1: Obecné zásady a podrobné požadavky. (Platnost do 3.4.2023).

NORMA vydána dne 1.5.2013

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 82079-1
: 013782
: 92670
: 1.5.2013
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 82079-1 (013782):

Tato část IEC 82079 uvádí obecné zásady a podrobné požadavky na návrh a formulaci všech typů návodů k použití, které budou nutné nebo užitečné pro produkty všeho druhu, sahající od plechovky barvy až po rozsáhlé nebo vysoce složité produkty, jako jsou velká průmyslová strojní zařízení, průmyslové celky nebo budovy realizované "na klíč". Tato část je určena pro všechny zúčastněné, kteří jsou zapojeni do přípravy návodů k použití, například pro dodavatele, autory technických publikací, technické ilustrátory, projektanty softwaru, překladatele, nebo další osoby, zabývající se tvorbou nebo návrhem takových návodů k použití; Tato část IEC 82079 nespecifikuje pevný rozsah dokumentace dodávané společně s produktem. Toto obvykle není možné, protože tato část mezinárodní normy musí být aplikovatelná pro všechny druhy produktů. Rozsah požadované dokumentace bude záviset na povaze produktu, jeho složitosti a dovednosti uživatelů