NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 82045-2 (013740)

Správa dokumentů - Část 2: Prvky metadat a informační referenční model. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (1276.80 CZK)

:

: ČSN EN 82045-2
: 013740
: 74100
: 1.10.2005
: 224
: 703 g (1.55 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 82045-2 (013740):

Tato Část IEC 82045 uvádí informace (metadata) pro správu dokumentů po celou dobu jejich životnosti. Je založena na konceptech dokumentu a celkovém rámci stanoveném v IEC 82045-1. Poskytuje koncepci, umožňující ustavení vztahů z informačního modelu této normy k jakémukoliv jinému předmětu zájmu, který je k dispozici v rámci informačního modelu vně této normy. Přístup zvolený v této části IEC 82045 dovoluje pružným způsobem ustavit vztahy k předmětům zájmu pro systém správy dokumentů, který je k dispozici v externím informačním systému (například systém PDM - Product Data Management).