NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 818-4+A1 (270083)

Krátkočlánkové řetězy pro účely zdvihání - Bezpečnost - Část 4: Vázací řetězy - Třída 8.

NORMA vydána dne 1.1.2009

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 818-4+A1
: 270083
: 82376
: 1.1.2009
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 818-4+A1 (270083):

A1 Norma stanovuje požadavky na bezpečnostní metody hodnocení a zkoušení jedno-, dvou-, tří-, čtyřpramenných a nekonečných vázacích řetězů vyráběných montáží příslušných součástí nebo svařováním. Pro tyto vázací řetězy se používají řetězy vyrobené podle ČSN EN 818-2+A1. Obsahuje rizika specifická pro tyto vázací řetězy. Stanovuje požadavky na konstrukci, montáž, zkoušení, prohlídky, značení a certifikát výrobce. Určuje způsob stanovení nosnosti pro symetrické a asymetrické rozložení zatížení. Stanovuje koeficienty zkušební síly pro jednotlivé zkušební úseky vázacího řetězu.