NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 81714-3 (013790)

Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 3: Třídění spojovacích uzlů, sítí a jejich zakódování.

NORMA vydána dne 1.12.2001

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 81714-3
: 013790
: 63493
: 1.12.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 81714-3 (013790):

Tato Část IEC 81714 specifikuje zejména požadavky, týkající se třídění spojovacích uzlů přidělených grafickým značkám, které reprezentují funkční a předmětové pojmy. Z důvodu silné vzájemné vazby mezi produktem a jemu odpovídajícím grafickým znázorněním, používají se identické klasifikační principy pro třídění spojovacích uzlů produktů a také pro třídění sítí a jejich znázornění značkami v počítačově zaměřených systémech.