NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790)

Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 2: Specifikace grafických značek ve tvaru vhodném pro počítače, včetně grafických značek pro referenční knihovnu, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu.

NORMA vydána dne 1.9.2007

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 81714-2-ed.2
: 013790
: 79314
: 1.9.2007
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 81714-2-ed.2 (013790):

Norma specifikuje požadavky na grafické značky, které mají být obsaženy v knihovně referenčních značek ve tvaru vhodném pro počítač, a požadavky na jejich vzájemnou výměnu mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Knihovna referenčních značek může být použita jako základ pro tvorbu a vydávání dokumentů a pro vzájemnou výměnu dokumentů a knihoven grafických značek mezi prostředky zaměřenými na použití počítačů. Specifikace fyzického formátu souboru, požadovaného k výměně, není v této normě obsažena. Toto druhé vydání normy zahrnuje významné technické změny vzhledem k předcházejícímu vydání.