NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 81-21 (274003)

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 21: Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů v existujících budovách (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2018

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 81-21
: 274003
: 505156
: NEPLATNÁ
: 1.9.2018
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN