NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 80000-6 (011300)

Veličiny a jednotky - Část 6: Elektromagnetismus.

NORMA vydána dne 1.1.2009

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 80000-6
: 011300
: 82617
: 1.1.2009
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 80000-6 (011300):

Norma uvádí názvy, značky a definice veličin a jednotek z elektromagnetismu. Podle potřeby jsou uvedeny též převodní činitele. Nejdůležitější veličiny v oboru působnosti tohoto dokumentu jsou uvedeny spolu se svými značkami a ve většině případů i s definicemi.