NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 772-5 (722635)

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích. (Platnost do 31.12.2017).

NORMA vydána dne 1.12.2003

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 772-5
: 722635
: 69124
: NEPLATNÁ
: 1.12.2003
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN