NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 736-1 (133001)

Armatury - Terminologie - Část 1: Definice typů armatur.

NORMA vydána dne 1.9.2018

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 736-1
: 133001
: 505778
: 1.9.2018
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 736-1 (133001):

Tato evropská norma stanovuje roztřídění armatur, aby bylo poskytnuto jednotné a systematické názvosloví pro všechny typy armatur