NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 729-1 (050331)

Požadavky na jakost při svařování - Tavné svařování kovových materiálů - Část 1: Směrnice pro volbu a použití.

NORMA vydána dne 1.10.1996

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 729-1
: 050331
: 20147
: NEPLATNÁ
: 1.10.1996
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN