NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 725-5 (727522)

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 5: Stanovení rozdělení velikosti částic.

NORMA vydána dne 1.9.2007

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 725-5
: 727522
: 79562
: 1.9.2007
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 725-5 (727522):

Tato norma popisuje metody pro stanovení obsahu kyslíku v neoxidových prášcích používaných pro speciální technickou keramiku, tepelnou extrakcí inertním nosným plynem. Metoda je použitelná pro obsahy kyslíku nižší než 3 %.