NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 703+A1 (470611)

Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 703+A1
: 470611
: 84857
: 1.1.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 703+A1 (470611):

A1 Tato norma stanovuje bezpečnostní požadavky a jejich ověřování pro provedení a konstrukci nesených, návěsných, přívěsných nebo samojízdných strojů, které představují kombinaci dvou nebo více následujících funkcí: nakládání, míchání, řezání a distribuci siláže a/nebo jiných krmiv vyžadujících obsluhu pouze jednou osobou. Norma obsahuje ty stroje, které jsou vybavené zabudovaným nakládacím jeřábem. Kromě toho norma stanovuje ten druh informací o bezpečných pracovních postupech (včetně zbytkových rizik), které má poskytnout výrobce. Tato norma platí pouze pro stroje s těmito kombinacemi funkcí míchací a distribuční funkce, míchací, řezací a distribuční funkce, nakládací, míchací a distribuční funkce, nakládací, míchací, řezací a distribuční funkce, řezací a distribuční funkce, nakládací, řezací a distribuční funkce. Řezačky bloků siláže, i když mají pouze jednu funkci, jsou předmětem této normy. Tato norma neplatí pro stroje, které sbírají zelenou píci přímo z pole, nakládací jeřáby, silážní lžíce. Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se strojů na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže a/nebo jiných krmiv, když jsou používány podle předpokládaného používání a podmínek předpokládaných výrobcem. Tato norma neplatí pro nebezpečí vzniklá vlivem prostředí (kromě hluku)