NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 681-3+A1 (633002)

Elastomerní těsnění - Požadavky na materiál pro těsnění spojů trubek používaných pro dodávku vody a odpady - Část 3: Lehčená pryž.

NORMA vydána dne 1.5.2004

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 681-3+A1
: 633002
: 70262
: 1.5.2004
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 681-3+A1 (633002):

A1 Tato norma specifikuje požadavky na materiály použité na výrobu těsnění z lehčené pryže pro netlakové drenážní a stokové systémy, pro odvody dešťové vody a pro netlakové zásobování užitkovou vodou (kontinuální tok do 45 °C). Uvádí se také všeobecné požadavky na hotová těsnění; jakékoliv další požadavky pro zvláštní použití jsou specifikovány v příslušných předmětových normách, přičemž je třeba vzít v úvahu, že provedení spoje trubky je funkcí materiálových vlastností, geometrie těsnění a konstrukce spoje trubky. Tato norma je vhodná pro těsnění spojů trubek z glazované kameniny, cementové tkaniny, betonu, vyztuženého betonu, plastů a sklem vyztužených plastů. Předmětem této evropské normy je i těsnění spojů s uzavřenou dutinou