NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62820-1-1 (334597)

Komunikační systémy budov - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 62820-1-1
: 334597
: 502664
: NEPLATNÁ
: 1.7.2017
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN