NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62779-3 (358776)

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 3: Funkční typ a jeho provozní podmínky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2016

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 62779-3
: 358776
: 501263
: 1.12.2016
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62779-3 (358776):

Tato norma definuje funkční typ polovodičového rozhraní pro komunikaci s lidským tělem (HBC). Rozhraní pro HBC v sobě zahrnuje elektrodu jako fyzikální strukturu pro přenos datového signálu do lidského těla, anebo příjem datového signálu z lidského těla. Elektroda je nejčastěji v přímém kontaktu s lidským tělem, ale nemůže to být přes jiný objekt, jako jsou oděvy, které existují mezi rozhraním a tělem. Je vyžadována přímá signálová komunikace, a proto velice záleží na kontaktních podmínkách. Rozhraní pro HBC se může definovat jako kontaktní a bezkontaktní. Tato část se zabývá kontaktním rozhraním a jeho výkonnostními parametry, které charakterizují tuto kategorii rozhraní