NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62779-1 (358776)

Polovodičové součástky - Polovodičové rozhraní pro komunikaci s lidským tělem - Část 1: Obecné požadavky. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2016

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 62779-1
: 358776
: 500928
: 1.10.2016
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62779-1 (358776):

Norma definuje obecné požadavky na polovodičové rozhraní, které se používá pro komunikaci s lidským tělem (HBC). Jsou zde zahrnuty obecné a funkční specifikace rozhraní stejně jako limitní a provozní podmínky. Norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí obecný popis HBC, informativní přílohu B, která obsahuje vytváření výkonného šumového signálu v HBC a informativní přílohu C, kde je uveden výpočet meze citlivosti