NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62741 (010682)

Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti.

NORMA vydána dne 1.8.2017

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 62741
: 010682
: 502160
: 1.8.2017
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62741 (010682):

K dosažení spolehlivosti systému mají být stanoveny požadavky na spolehlivost, mají být identifikována rizika a má být vypracován vhodný soubor činností. Průkaz spolehlivosti specifikovaný v této normě poskytuje vhodný a přesvědčivý prostředek pro zaznamenávání výstupu činností ke splnění a prokázání požadavků na spolehlivost a zvládnutí rizik nesplnění těchto požadavků na jednom místě a k prezentování argumentu podepřeného důkazy, že byla rizika přiměřeně ošetřena a že bylo nebo bude dosaženo nezbytné spolehlivosti a bude se neustále pokračovat v jejím dosahování v průběhu času. Slouží jako hlavní prostředek komunikace o spolehlivosti mezi zákazníky, dodavateli a jinými zainteresovanými stranami a podporuje spolupráci mezi nimi