NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62660-1 (364328)

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 16.1.2022).

NORMA vydána dne 1.11.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 62660-1
: 364328
: 89433
: 1.11.2011
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62660-1 (364328):

Tato norma se týká podmínek zkoušek lithium-ion akumulátorových článků pro pohon elektrických silničních vozidel. Stanoví požadavky na použité měřicí přístroje, jejich tolerance a metody měření kapacity, energetické hustoty, výkonové hustoty, doby života při skladování, doby života při cyklování atd. Norma uvádí normalizované zkušební postupy a podmínky pro zkoušení základních funkčních charakteristik lithium-ion akumulátorových článků pro pohon elektrických silničních vozidel, které jsou nezbytné pro zajištění základní úrovně vlastností a získání klíčových údajů o článcích vhodných pro návrh bateriových systémů a bateriových modulů. .