NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62610-4 (188005)

Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Tepelná regulace pro skříně podle souboru norem IEC 60297 a IEC 60917 - Část 4: Zkoušky chladicího výkonu vodou zásobovaných výměníků tepla v elektronických skříních. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 62610-4
: 188005
: 95150
: 1.5.2014
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62610-4 (188005):

Tato norma specifikuje uspořádání zkoušky a zkušební parametry pro vodou zásobované výměníky tepla uvnitř jednotlivých elektronických skříňových sestav. Zkoušky jsou zaměřeny na skříně pro instalaci elektronických zařízení s velkým ztrátovým výkonem. Norma se týká skříní ze souborů norem IEC 60297 (19 palců) a IEC 60917 (25 mm). Účelem této normy je poskytnout srovnatelná data pro chlazení skříní v souladu s definovaným uspořádáním zkoušky a s parametry chlazení