NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62598 (356664)

Přístroje jaderné techniky - Konstrukční požadavky a klasifikace měřidel využívajících ionizující záření. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 62598
: 356664
: 95416
: 1.6.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62598 (356664):

Tato norma se použije pro výrobu a instalaci elektrických měřicích systémů a přístrojů používajících radioaktivní zdroje. Též se použije pro skřínky a kryty zdrojů určených pro použití v takovýchto měřicích systémech. Norma se použije na zařízení, která nemají vztah k výrobě energie nebo k palivovému cyklu. Nepoužije se na přenosná měřidla, která jsou konstrukcí a účelem určena k provozu jako pohyblivá zařízení. Dále není určena pro měřidla pracující s rentgenovými zářiči, ale může být analogicky použitelná pro tato měřidla. Předmětem této normy je určit konstrukční požadavky pro návrh přístrojů používajících radioaktivní zdroje z hlediska radiační ochrany. Tato norma nebere v úvahu mechanická nebo elektrická rizika