NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62502 (010676)

Techniky analýzy spolehlivosti - Analýza stromu událostí (ETA).

NORMA vydána dne 1.7.2011

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 62502
: 010676
: 88039
: 1.7.2011
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62502 (010676):

V této normě jsou specifikovány základní principy analýzy stromu událostí a je v ní uveden návod pro modelování následků iniciační události, jakož i pro kvalitativní a kvantitativní analýzu těchto následků v kontextu ukazatelů vztahujících se ke spolehlivosti a riziku. Jsou v ní definovány základní termíny a je popsáno použití značek a způsobů jejich grafické reprezentace, jsou specifikovány procedurální kroky při konstrukci stromu událostí, je popsán postup vypracování předpokladů, omezení a přínosů provedení analýzy, je uveden vztah k jiným technikám týkajícím se spolehlivosti a rizika a jsou uvedeny směrnice pro kvalitativní a kvantitativní hlediska vyhodnocení analýzy. Norma je doplněna praktickými příklady. Tato norma je vhodná pro všechna průmyslová odvětví, ve kterých se mají posoudit ukazatele vztahující se ke spolehlivosti a riziku