NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62481-2 (368637)

Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 2: Formáty DLNA. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (3351.60 CZK)

:

: ČSN EN 62481-2
: 368637
: 95362
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 588
: 1795 g (3.96 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN