NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62481-1 (368637)

Směrnice pro spolupráci domácích síťových zařízení DLNA - Část 1: Architektura a protokoly. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (5221.20 CZK)

:

: ČSN EN 62481-1
: 368637
: 95363
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 916
: 2779 g (6.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN