NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62475 (345652)

Technika zkoušek vysokým proudem - Definice a požadavky na zkušební proudy a měřicí systémy.

NORMA vydána dne 1.8.2011

Česky -
Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 62475
: 345652
: 88860
: 1.8.2011
: 96
: 319 g (0.70 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62475 (345652):

Tato mezinárodní norma platí pro zkoušky velkými proudy a měření na vysokonapěťových a nízkonapěťových zařízeních. Zabývá se ustáleným a krátkodobým stejnosměrným proudem (s jakými se například setkáváme při výkonových zkouškách stejnosměrným proudem), ustáleným a krátkodobým střídavým proudem (s jakými se například setkáváme při výkonových zkouškách střídavým proudem) a impulzním proudem. Obecně jsou v této mezinárodní normě uvažovány proudy nad 100 A, i když se při zkouškách mohou vyskytnout proudy menší. POZNÁMKA: Tato mezinárodní norma také zahrnuje detekci poruchy, například během zkoušky atmosférickým impulzem. Tato norma: - definuje použité termíny; - definuje parametry a jejich tolerance; - popisuje metody odhadu nejistot měření vysokých proudů; - stanovuje požadavky, které musí splňovat kompletní měřicí systém; - popisuje metody pro schvalování měřicího systému a pro kontrolu jeho součástí; - popisuje postup pomocí kterého musí uživatel prokázat, že měřicí systém splňuje požadavky této normy, včetně mezí stanovených pro nejistotu měření