NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62388 (367849)

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní radar - Funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 31.7.2016).

NORMA vydána dne 1.8.2008

Tištěné (1251.80 CZK)

:

: ČSN EN 62388
: 367849
: 81602
: NEPLATNÁ
: 1.8.2008
: 847 g (1.87 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN