NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62381 (180412)

Automatické systémy v průmyslových procesech - Výrobní přejímací zkouška (FAT), přejímací zkouška na místě (SAT) a zkouška začlenění v místě (SIT). (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 28.3.2015).

NORMA vydána dne 1.11.2007

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 62381
: 180412
: 79892
: NEPLATNÁ
: 1.11.2007
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN