NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62379-5-2 (367009)

Společné řídicí rozhraní digitálních zvukových a obrazových zařízení v síti - Část 5-2: Přenos sítěmi - Signalizace. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2014

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN 62379-5-2
: 367009
: 96219
: 1.11.2014
: 68
: 204 g (0.45 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62379-5-2 (367009):

Tato norma specifikuje protokoly, které se mohou použít mezi zasíťovanými zařízeními, aby umožnily nastavení volání vedená napříč síťovými technologiemi. Také specifikuje zapouzdření digitálního média v rozsahu těchto volání