NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62361-2 (335001)

Řízení elektrizačních soustav a přidružená výměna informací - Dlouhodobá interoperabilita - Část 2: Koncové kódy kvality pro SCADA systémy.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 62361-2
: 335001
: 95413
: 1.6.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62361-2 (335001):

Tato část IEC 62361 dokumentuje kódy kvality používané stávajícími normami IEC vzhledem k dispečerskému řízení a sběru dat (SCADA) v oblasti řízení elektrizační soustavy. Kódová kvality odečtů měřičů není předmětem této verze dokumentu. Stanovuje a dokumentuje mapování mezi těmito normami. Je dokumentována případná ztráta kvality informací, ke které může dojít během mapování. Je definován společný a jednotný seznam kódů kvality se sémantikou. Normy, které jsou řešeny v tomto dokumentu jsou: IEC 60870-5, IEC 60870-6, TASE.2, IEC 61850, IEC 61970, DAIS DA, OPC DA a OPC UA. Data, která jsou předmětem této části IEC 62361 jsou měření poskytovaná následujícími spoji, aplikacemi nebo rozhraními: " RTU, 61850 nebo OPC DA spoje do SCADA " Platnost přidaná estimací stavu " TASE.2 (ICCP) nebo TASE.1 (ELCOM) spoje mezi řídicími centry Servery, například SCADA, které poskytují OPC nebo DAIS DA data