NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62351-3 (335011)

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 3: Komunikační síť a systémová bezpečnost - Profily zahrnující TCP/IP.

NORMA vydána dne 1.8.2015

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 62351-3
: 335011
: 97569
: 1.8.2015
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62351-3 (335011):

Tato část IEC 62351 specifikuje jakým způsobem zajistit důvěrnost, ochranu integrity a úroveň autentifikace zprávy pro SCADA a protokoly dálkového řízení, které využívají TCP/IP jako vrstvu pro přenos zpráv v případě, kdy je vyžadováno kybernetické zabezpečení. Ačkoli existuje mnoho řešení zabezpečení TCP/IP, tato část se konkrétně zaměřuje na poskytování zabezpečení mezi komunikačními entitami na obou koncích spojení TCP/IP v rámci koncových komunikačních entit. Použití a specifikace externích bezpečnostních zařízení (například "bump-in-the-wire") jsou mimo rozsah platnosti. Tato část IEC 62351 specifikuje způsob zabezpečení protokolů TCP/IP pomocí omezení ve specifikacích zpráv, procedur a algoritmů Zabezpečení Přenosové Vrstvy (TLS - Transport Layer Security) (definovaných v RFC 5246) tak, aby byl použitelný pro prostředí dálkového ovládání IEC. K ochraně komunikací TCP/IP se používá TLS. Tato norma je určena k tomu, aby byla odkazována jako normativní část ostatních norem IEC, u kterých je nutné zabezpečení jejich protokolu založeného na TCP/IP. Nicméně záleží na bezpečnostních iniciativách konkrétních protokolů, zda se budou odkazovat na tuto normu. Tato část IEC 62351 vyjadřuje bezpečnostní požadavky protokolů IEC pro řízení energetických soustav. Tato norma může být revidována, pokud by jiné normy zavedly nové požadavky