NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62347 (010696)

Návod pro specifikace spolehlivosti systémů.

NORMA vydána dne 1.11.2007

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 62347
: 010696
: 79665
: 1.11.2007
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62347 (010696):

V této mezinárodní normě je uveden návod na vypracování specifikací spolehlivosti systémů. Je v ní uveden proces hodnocení systému a postup stanovení požadavků na spolehlivost systémů. Proces vývoje specifikace systému představuje stanovení funkcí potřebných ke splnění specifického cíle. V normě je zdůrazněna důležitost uvádění spolehlivosti ve specifikaci systému pomocí funkcí. Pro provoz generického systému je popsán proces stanovení funkcí potřebných ke splnění cíle spolehlivosti systému. Pro provoz specifického systému je zaveden pojem provozní profil, aby se stanovily požadavky na funkce vykonávané v určitém prostředí, které se vztahuje k provozu specifického systému. Kroky postupu a procesy stanovení požadavků na spolehlivost systémů jsou uvedeny s použitelnými příklady.