NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62326-4 (359074)

Desky s plošnými spoji - Část 4: Neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji s propojením vrstev - Dílčí specifikace.

NORMA vydána dne 1.2.1998

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 62326-4
: 359074
: 51591
: 1.2.1998
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62326-4 (359074):

Tato norma platí pro neohebné vícevrstvé desky s plošnými spoji bez ohledu na metodu jejich výroby. Je základnou pro dohody uzavřené mezi výrobcem a uživatelem. Tato norma poskytuje doplňkové informace nezbytné pro doplnění požadavků kmenové specifikace IEC 2326-1, pro desky s plošnými spoji určené pro přijetí v systému IEC hodnocení jakosti pro elektronické součástky (IECQ). Tato norma vytváří jednotné požadavky, specifikuje charakteristiky, které mají být hodnoceny a zkušební metody, které mají být použity pro shodu jakosti (kontroly každé dávky, výrobní kontroly nebo periodické kontroly).