NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62325-451-3 (335000)

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 451-3: Obchodní proces přidělování přenosové kapacity (explicitní nebo implicitní aukce) a kontextové modely pro evropský trh.

NORMA vydána dne 1.4.2015

Česky -
Tištěné (1094.50 CZK)

:

: ČSN EN 62325-451-3
: 335000
: 97013
: 1.4.2015
: 196
: 619 g (1.36 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62325-451-3 (335000):

Tato část IEC 62325 specifikuje sestavu pro obchodní proces přidělování přenosové kapacity pomocí explicitních nebo implicitních aukcí a přidružených kontextových modelů dokumentu, modelů sestavení a schéma XML pro použití v rámci evropských trhů. Tato mezinárodní norma je založena na kontextovém modelu evropského trhu (IEC 62325-351). Plánování obchodního procesu, kterým se zabývá tato mezinárodní norma je popsáno v kapitole 5. Aby se vyhovělo požadavkům těchto obchodních procesů byly důležité agregované kmenové součásti (ACC), definované v IEC 62325-351, kontextualizovány do agregovaných objektů obchodních informací (ABIE). Kontextualizované ABIE byly sestaveny do relevantních kontextových modelů dokumentu. Příslušné modely sestavení a schéma XML pro výměnu informací o přidělení přenosové kapacity mezi účastníky trhu jsou vytvářeny automaticky ze sestavených kontextových modelů dokumentu