NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62319-1 (358152)

Polymerní termistory - Přímo ohřívané s kladným teplotním součinitelem - Část 1: Kmenová specifikace.

NORMA vydána dne 1.10.2005

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 62319-1
: 358152
: 74178
: 1.10.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62319-1 (358152):

stanoví názvy a metody zkoušek pro polymerní termistory s kladným teplotním součinitelem, izolované a neizolované typy, typicky určené pro použití v aplikacích pro omezení proudu a k ochraně proti proudovému přetížení. Norma stanoví standardní názvy, kontrolní postupy a metody zkoušek pro elektronické součástky pro použití v předmětových specifikacích pro kvalifikační schválení a systémy hodnocení jakosti.