NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62309 (010695)

Spolehlivost produktů obsahujících opakovaně použité díly - Požadavky na funkčnost a zkoušky.

NORMA vydána dne 1.7.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 62309
: 010695
: 73544
: 1.7.2005
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62309 (010695):

Staré způsoby výroby a užívání produktů jsou k životnímu prostředí a k jeho zdrojům velmi nešetrné. Většina dílů je vyrobena se střední dobou života mnohem delší, než uživatel potřebuje, takže jsou produkty a jejich díly likvidovány, přestože jsou stále ještě použitelné. Moderní produkty jsou méně poruchové a současně stále rychleji a více zastarávají. K řešení tohoto problému se zavádí norma, která utvrdí zákazníky a výrobce, že mohou mít produkty vyrobené s použitím dílů, které již byly dříve použity, bez poklesu spolehlivosti. Tyto díly budou muset splňovat vysoká přejímací kritéria, aby mohly být kvalifikovány jako stejně dobré jako nové. Takový postup je přínosný jak pro výrobce, tak pro zákazníka.