NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 623-5 (727511)

Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Všeobecné a texturní vlastnosti - Část 5: Stanovení objemového podílu fází vyhodnocením mikrosnímků.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 623-5
: 727511
: 85014
: NEPLATNÁ
: 1.1.2010
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN