NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62298-1 (367554)

Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2005

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 62298-1
: 367554
: 74518
: 1.12.2005
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62298-1 (367554):

Tato část IEC 62298 uvádí všeobecný přehled použití služby TeleWeb, která umožňuje vysílání textu a grafiky způsobem obdobným jako v internetové síti a jejich zobrazování vhodným dekodérem. Službu TeleWeb je možné vysílat několika různými způsoby, například VBI, DVB, DAB atd. a k různým druhům dekodérů, například k televizním přijímačům, přenosným dekodérům, osobním počítačům atd.. Tyto přenosové protokoly jsou popsány odděleně