NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62288 (367828)

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Zobrazení navigačních informací na lodních palubních navigačních zobrazovacích jednotkách - Všeobecné požadavky - Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek (Norma k přímému použití jako ČSN). (Platnost do 14.8.2017).

NORMA vydána dne 1.4.2009

Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN 62288
: 367828
: 82383
: NEPLATNÁ
: 1.4.2009
: 367 g (0.81 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN