NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62282-3-300 (336000)

Technologie palivových článků - Část 3-300: Stabilní napájecí systémy na palivové články - Instalace.

NORMA vydána dne 1.4.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 62282-3-300
: 336000
: 92566
: 1.4.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62282-3-300 (336000):

Norma stanoví minimální bezpečnostní požadavky pro instalaci venkovních nebo vnitřních napájecích systémů na palivové články vyhovujících IEC 62282-3-100 a platí pro instalace dále uvedených systémů: - určených pro elektrické připojení k síti přímo nebo snadným přístupem přes ručně ovládaný přepínač nebo jistič; - určených pro samostatné napájecí rozvodné systémy; - určených pro dodávku AC nebo DC energie; se schopností nebo bez schopnosti rekuperace užitečného tepla. Norma se omezuje na ty podmínky, které mohou vznikat v procesu instalace a mohou vést k ohrožení personálu nebo poškození zařízení nebo majetku mimo napájecí systém na palivové články. Norma nezahrnuje bezpečnostní požadavky na stabilní napájecí systémy na palivové články, které jsou pokryty IEC 62282-3-100. Dále norma nezahrnuje: - systémy pro dodávku paliva a/nebo jeho skladování; - pomocné systémy pro dodávku a likvidaci médií; - vypínače nebo jističe; - přenosné napájecí systémy na palivové články; - napájecí systémy na palivové články pro pohony; - aplikace APU (pomocné napájecí jednotky). Napájecí systém na palivové články se dělí do dvou kategorií: - malé systémy; - velké systémy