NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62271-212 (357192)

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 212: Kompaktní rozvodná zařízení pro elektrické distribuční stanice (CEADS) (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2017

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 62271-212
: 357192
: 502062
: NEPLATNÁ
: 1.7.2017
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN