NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62264-1 (182002)

Integrovaný systém podnikového řízení - Část 1: Modely a terminologie. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 26.6.2016).

NORMA vydána dne 1.12.2008

Tištěné (1398.10 CZK)

:

: ČSN EN 62264-1
: 182002
: 82297
: NEPLATNÁ
: 1.12.2008
: 1015 g (2.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN