NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62220-1 (364730)

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 1: Stanovení detekční kvantové účinnosti. (Platnost do 16.4.2018).

NORMA vydána dne 1.9.2004

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 62220-1
: 364730
: 70972
: NEPLATNÁ
: 1.9.2004
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN