NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 622-4 (492612)

Vláknité desky - Požadavky - Část 4: Požadavky na izolační desky.

NORMA vydána dne 1.6.2010

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 622-4
: 492612
: 86070
: NEPLATNÁ
: 1.6.2010
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN