NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62153-4-7 (347003)

Zkušební metody metalických komunikačních kabelů - Část 4-7: Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Zkušební metoda pro měření přenosové impedance a útlumu stínění - nebo vazebního útlumu - Metoda koncentrických trubek. (Platnost do 13.1.2019).

NORMA vydána dne 1.7.2007

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 62153-4-7
: 347003
: 78951
: NEPLATNÁ
: 1.7.2007
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN