NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62150-2-ed.2 (359277)

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 62150-2-ed.2
: 359277
: 88834
: 1.9.2011
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62150-2-ed.2 (359277):

Norma stanoví zkušební a měřicí postupy pro optické vláknové vysílače-přijímače s asynchronním přenosovým režimem, určené pro pasivní optické sítě (ATM-PON) podle doporučení ITU-T G.983.1. Tyto zkušební postupy odpovídají metodám, kterými se ověřuje zda vysílače-přijímače odpovídají funkčním specifikacím definovaným v IEC 62149-5. Současně odpovídají uvedené měřicí postupy přesným metodám měření pro tento typ vysílačů-přijímačů. Přijímače těchto vysílačů-přijímačů mohou zpracovat dávkové signály a proto jsou některé postupy, popsané v této normě, určeny pro přenos signálů v dávkovém režimu