NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 62047-3 (358775)

Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 3: Tenkovrstvové normalizované zkušební kusy pro zkoušky v tahu. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 62047-3
: 358775
: 78595
: 1.5.2007
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 62047-3 (358775):

Tato mezinárodní norma specifikuje normalizovaný zkušební kus, který se používá pro zajišťování vhodnosti a přesnosti systému zkoušení v tahu pro tenkovrstvové materiály o délce a šířce pod 1 mm a tloušťce pod 10 µm, které jsou hlavním materiálem struktury mikroelektromechanických systémů (MEMS) mikrostrojů a podobných součástek. Tato mezinárodní norma vychází z koncepce, aby systém zkoušek v tahu mohl zaručovat vhodnost a přesnost při měření pevnosti v tahu normalizovaných zkušebních kusů, jejichž pevnost v tahu je stanovena předem, v předpokládaném rozsahu. Norma rovněž stanoví zkušební kusy pro minimalizaci odchylek charakteristik mezi zkoušenými kusy. Přejímaná EN 62047-3 představuje 3 strany anglického textu a 15 stran anglického a francouzského textu normy IEC