NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61988-1 (358788)

Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky. (Platnost do 30.8.2014).

NORMA vydána dne 1.2.2004

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 61988-1
: 358788
: 69533
: NEPLATNÁ
: 1.2.2004
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN