NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61988-1-ed.2 (358788)

Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky.

NORMA vydána dne 1.3.2012

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 61988-1-ed.2
: 358788
: 90121
: 1.3.2012
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 61988-1-ed.2 (358788):

Tato část IEC 61988 uvádí preferované termíny, jejich definice a značky pro barevné AC plazmové zobrazovací panely (AC PDP), se záměrem používat jednotnou terminologii pro publikace připravované v různých zemích. Popis technologie je uveden v přílohách