NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 61982-1 (364328)

Akumulátorové baterie pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Parametry zkoušení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku). (Platnost do 1.6.2015).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 61982-1
: 364328
: 78589
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN